محیط کشت MS – دارای سوکروز

محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (Murashige & Skoog) M5501 ساخت کمپانی: Phytotechnology کشور سازنده: آمریکا برای ۵۰ لیتر محیط کشت حاوی عناصر ماکرو  و میکرو و ویتامین طبق پروتکل موراشیگ و اسکوگ ۱۹۶۲ دارای ویتامین، دارای سوکروز برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.
بیشتر