محیط کشت مولر هینتون آگار

 

کاربرد اصلی این محیط جهت تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها (آنتی بیوگرام) به روش دیسک می باشد. بسیاری از باکتری هایی که سخت رشد Fastisious می باشند، نظیر Neisseria meningitidesN.gonorrhoeae در آن رشد می یابند.

از میان انواع محیط کشت های موجود, زیر کمیته برای آزمایش روتین

تعیین حساسیت باکتری های کم نیاز Nonfastidious به دلایل ذیل

مولر هینتون آگار را بعنوان بهترین محیط در نظر گرفته است.

-در سری ساخت های متفاوت ،تکرارپذیری قابل قبولی را نشان می دهد

-مهارکننده های آن به حدی اندک است که نمی تواند نتایج آزمایش

حساسیت سولفونامید ،تری متوپریم و تتراسایکلین را تحت تاثیر قرار دهد.

-رشد اکثر عوامل بیماری زای کم نیاز را بطور مطلوب تامین می کند

– حجم زیادی از داده ها و تجربه ها در ارتباط با آزمایش تعیین حساسیت

با این محیط کشت گردآوری شده است.

اگرچه مولر هینتون آگار عموما برای آزمایش تعین حساسیت ، قابل اعتماد

است ،نتایج بعضی از سری ساخت های آن در مواردی ممکن است

تغییرات معنی داری داشته باشند.

اگر یک سری ساخت از محیط کشت موجب رشد مناسب ارگانیسم نشود

در روش انتشار از دیسک ، قطر هاله مهار رشد معمولا بزرگتر از حد انتظار

است و ممکن است در زمان استفاده از سویه های کنترل کیفی ، قطر این

هاله بیش از حد قابل قبول باشد.

فقط از محیط مولر هینتون آگاری باید برای آزمایش استفاده شود که فرمول

ساخت آن بر مبنای محدوده قابل قبولی باشد.

شرکت فرحان تجهیز گستر ارائه دهنده انواع محیط کشت های میکروبی از برترین برندها
برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *