نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه بین المللی بیمارستان، تجهیزات پزشکی و دارویی و...آسیا سنگاپور تاریخ برگزاری: ۱۰ شهریور ۹۵      ۳۱ August 2016  مکان: سنگاپور   نمایشگاه و کنفرانس امنیت و سلامت آسیا – سنگاپور  تاریخ برگزاری: ۰۳ شهریور ۹۵      ۲۴ August 2016  مکان: سنگاپور
بیشتر