CRP latex kit

سی راکتیو پروتئین (CRP) از پروتئینهای فاز حاد می توان به پروتئین واکنشگر با ماده سی (CRP: C- Reactive Protein)، پروتئین آمیلوئید آی سرمی (SAM: Serum Amyloid A) برخي قطعات پروتئيني کمپلمان از جمله فاکتور بی (BF: B Factor)، قطعات C2، C3،C4 ،C5 وC9 اشاره کرد. ظهور، افزایش یا کاهش مقدار هر یک از پروتئینهای مرحله حاد در طول یک بیماری، متفاوت و مستقل از یکدیگر می باشد. بعنوان مثال، CRP 6 تا 8 ساعت پس از یک ضایعه در سرم ظاهر می شود و پس از 48 تا 72 ساعت به حداکثر خود می رسد، در صورتی که هاپتوگلوب...
بیشتر

کیت های بیوشیمی و سرولوژی

فرحان تجهیز گستر عرضه کننده انواع کیت های بیوشیمی و سرولوژی از کمپانی های: پارس آزمون زیست شیمی شیم آنزیم لابراتوار من کیمیا پژوهان بهار افشان انیستیتو پاستور انتقال خون پادتن طب بیونیک سیناژن مهسایاران انیسان هیومن امگا بیوژن رندوکس هلنا
بیشتر

کیت تشخیص کمی BILIRUBIN T

یکی از محصولات تجزیه هموگلوبین، بیلی روبین است. بیلی روبین غیر کونژوگه آزاد شدیداً غیر قطبی و نامحلول در آب است. بنابراین برای انتقال از طحال به پانکراس از طریق خون، با آلبومین تشکیل یک کمپلکس می دهد. بیلی روبین در کبد به اسید گلوکرونیک متصل شده و به بیلی روبین گلوکورونیک اسید تبدیل می شود و به صورت محلول در آب از طریق مجاری صفراوی دفع می گردد. افزایش بیلی روبین در نتیجه افزایش تولید آن در اثر همولیز ( یرقـان پـیش کبـدی ) ، آسـیب پارانشیم کبدی ( یرقان میان کبدی ) و انسداد مجاری صفراوی ( یرقان پس...
بیشتر