CRP latex kit

سی راکتیو پروتئین (CRP) از پروتئینهای فاز حاد می توان به پروتئین واکنشگر با ماده سی (CRP: C- Reactive Protein)، پروتئین آمیلوئید آی سرمی (SAM: Serum Amyloid A) برخي قطعات پروتئيني کمپلمان از جمله فاکتور بی (BF: B Factor)، قطعات C2، C3،C4 ،C5 وC9 اشاره کرد. ظهور، افزایش یا کاهش مقدار هر یک از پروتئینهای مرحله حاد در طول یک بیماری، متفاوت و مستقل از یکدیگر می باشد. بعنوان مثال، CRP 6 تا 8 ساعت پس از یک ضایعه در سرم ظاهر می شود و پس از 48 تا 72 ساعت به حداکثر خود می رسد، در صورتی که هاپتوگلوب...
بیشتر

کیت های بیوشیمی و سرولوژی

فرحان تجهیز گستر عرضه کننده انواع کیت های بیوشیمی و سرولوژی از کمپانی های: پارس آزمون زیست شیمی شیم آنزیم لابراتوار من کیمیا پژوهان بهار افشان انیستیتو پاستور انتقال خون پادتن طب بیونیک سیناژن مهسایاران انیسان هیومن امگا بیوژن رندوکس هلنا
بیشتر