محیط کشت MS – دارای سوکروز

محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (Murashige & Skoog) M5501 ساخت کمپانی: Phytotechnology کشور سازنده: آمریکا برای ۵۰ لیتر محیط کشت حاوی عناصر ماکرو  و میکرو و ویتامین طبق پروتکل موراشیگ و اسکوگ ۱۹۶۲ دارای ویتامین، دارای سوکروز برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.
بیشتر

محیط کشت موراشیگ و اسکوگ

محیط کشت  MS  برای اولین بار برای کشت بافت گیاه تنباکو توسط موراشی و اسکوگ در سال ۱۹۶۲ ساخته و مورد استفاده قرار گرفت. این محیط کشت با وجود اینکه برای تنباکو طراحی شده است ولی در بسیاری از گیاهان دیگر نیز کاربرد فراوانی دارد. مقدار مورداستفاده از محیط کشت در هر لیتر آب مقطر : ۴۳/۴ گرم محیط کشت MS تقریباً برای تمامی مراحل کشت گیاهان یعنی کشت جنین، کشت بساک و تخمدان، کشت کالوس و باززابی از کالوس و تمامی کارهای تحقیقاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته برخی مواقع در فرمول آن تغییراتی ای...
بیشتر